LÍDR NA ČESKÉM TRHU
JIŽ PŘES 20 LET

VE VÝROBĚ KVALITNÍCH BOROVICOVÝCH
A SMRKOVÝCH LEPENÝCH DESEK

Výroba šetrná k životnímu prostředí

Zodpovědný přístup k ochraně životního prostředí je pro naši společnost jednou z hlavních priorit a proto při výrobě produktů myslíme na ekologické aspekty. Výroba neprodukuje žádné emise či jiné škodliviny, které by mohly mít negativní dopad na životní prostředí. Naše výrobní linka nezanechává žádný odpad, je schopna plně využít nakoupeného polotovaru z primární sféry.

Plně si uvědomujeme, že životní prostředí je aspekt mezinárodního měřítka, a proto dřevo na výrobu veškerých našich produktů pochází výhradně z lesů skandinávského poloostrova, které jsou obhopodařovány v souladu s ekologickými, sociálními a majetkovými kritérii a požadavky definovanými mezinárodními certifikáty. Tento certifikát zaručuje, že naše produkty jsou environmentálně vhodné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné.